Aktualności

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy*

Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy*

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące 

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności.

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

  • semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymastru od 3 do 5 miesięcy
  • praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres  od 2 do 5 miesiący w sumie!)
  • Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium).

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.

Wysokość grantu w roku akademickim 2017/2018

600 €

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia,Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

550 €

Belgia,Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,Islandia, Luksemburg,  Niemcy, Portugalia,Słowenia, Turcja

450 €

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja,Węgry, FYROM