Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy*

Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy*

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące 

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności.

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

 • semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymastru od 3 do 5 miesięcy
 • praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres  od 2 do 5 miesiący w sumie!)
 • Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium).

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.

Wysokość grantu w roku akademickim 2016/2017

600 €

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia,Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 €

Belgia,Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,Islandia, Luksemburg,  Niemcy, Portugalia,Słowenia, Turcja

400 €

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja,Węgry, FYROM