Aktualności

Karta Erasmusa, EPS, PIC

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education) jest dokumentem uprawniającym do udziału w programie Erasmus+.

Uniwersytet Wrocławski złożył wniosek o przyznanie Karty do Komisji Europejskiej w Marcu 2013 roku. Do wniosku została załączona deklaracja polityki Uczelni względem programu Erasmus+:

W grudniu 2013 Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Wrocławskiemu Kartę Erasmusa na cały okres trwania programu (2014-2020)

Kod Uczelni Erasmusa (Erasmus ID):  PL WROCLAW01

PIC: 999845155