Aktualności

Studenci

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany, w ramach których spędzają semestr lub cały rok akademicki na innej uczelni zagranicznej lub też odbywają staże zawodowe w dowolnej instytucji poza granicami kraju.

Okres spędzony zagranicą jest traktowany, jako integralna część studiów i zostaje uznany przez Uniwersytet Wrocławski. Rekrutacja oraz wszelkie formalności związane z przygotowaniem i rozliczeniem wyjazdu odbywają się w większości przypadków o obrębie uczelni, na wydziale macierzystym przy ścisłej współpracy z BWM.

Rekrutacja na niektóre programy prowadzona jest bezpośrednio przez stronę przyjmującą.