Aktualności

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazdu w BWM, część dokumentów dostępna jest do pobrania  poprzez indywidualne konto na naszej stronie:

  1. Potwierdzenie pobytu (Traineeship Certificate) czyli zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej (okres praktyki musi się pokrywać z okresem podanym w kontrakcie). Potwierdzenie dostępne jest do pobrania na koncie indywidualnym na naszej stronie. Należy dostarczyć oryginał dokumentu.
  2. Sprawozdanie z praktyki w języku polskim dotyczące zakresu obowiązków w organizacji przyjmującej, organizacji pracy, zdobytych kwalifikacji. (dostępne na konie indywidualnym)
  3. Wypełnione testy biegłości językowej OLS
  4. Wypełnione ankiety. Każdy student po powrocie ze stypendium Erasmusa zobowiązany jest do wypełnienia dwóch ankiet:
  • Dla Biura Współpracy Międzynarodowej ankietę należy wypełnić na indywidualnym koncie internetowym, będzie ona udostępniona na stronie internetowej, osobom zainteresowanym wyjazdem do danej uczelni zagranicznej.
  • Dla Komisji Europejskiej , ankieta on-line (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta.

 

Ankiet i sprawozdania nie trzeba drukować.