Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Zofia PIETRZKIEWICZ

Erasmus+ praktyki - urlop

Koordynatorzy wydziałowi i instytutowi

Wydział Chemii

Dr hab. Anna Skarżyńska
Wydział Chemii
chemia
tel. +48 71 375 72 54

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Bartłomiej Krzan
administracja
prawo
+48 71 375 2332
Prof. dr hab. Bartłomiej Krzan
ekonomia
+48 71 375 2332

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Koordynator wydziałowy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
+48 71 3752 520

Koordynatorzy instytutowi

Prof. dr hab. Paweł Jaworski
historia
dziedzictwo kultury materialnej
European Cultures
+48 71 375 25 21
Dr Marcin Czub
psychologia
+48 71 3672001 w.175
Dr Dorota Koczanowicz
kulturoznawstwo
+48 71 3752628
Dr Monika Baer
etnologia
+48 71 3752 855
Dr hab. Mirosław Masojć
archeologia
+48 71 375 2702
Dr Justyna Pilarska
pedagogika
+48 71 367 20 01
Prof. dr hab. Bożena Muszkalska
muzykologia
+48 71 3752 099
Dr Małgorzata Wyrzykowska
historia sztuki
+48 71 375 26 95

Wydział Nauk Społecznych

Koordynator wydziałowy

Dr Irena Kurasz
Wydział Nauk Społecznych
dyplomacja europejska
+48 71 375 95 16
 

Koordynatorzy instytutowi

Dr Piotr Sula
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 326 1005
Dr hab. Dominik Kopiński
stosunki międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe
+48 71 3755 286
Dr hab. Katarzyna Kajdanek
socjologia
socjologia ekonomiczna
praca socjalna
socjologia grup dyspozycyjnych
+48 71 375 51 26
Dr Paweł Wróblewski
filozofia
+48 71 375 5045
Dr Irena Kurasz
Wydział Nauk Społecznych
dyplomacja europejska
+48 71 375 95 16
Dr Michał Kuś
politologia
polityka publiczna
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 375 50 69
Dr Joanna Dyduch
europeistyka
+48 71 375 50 88

Wydział Matematyki i Informatyki

Dr hab. Krzysztof Topolski
matematyka
tel. +48 71 375 74 48
Dr Andrzej Łukaszewski
informatyka
+48 71 375 7834

Wydział Fizyki i Astronomii

Koordynator wydziałowy

Dr Wojciech Cegła
fizyka
astronomia
+48 71 3759 254

Wydział Filologiczny

Koordynator wydziałowy

Dr Jagoda Cook
Wydział Filologiczny
+48 71 798 59 02

Koordynatorzy instytutowi

Dr Agnieszka Łuszpak
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
publikowanie cyfrowe i sieciowe
+48 71 3752 861
Dr Joanna Kula
slawistyka
filologia rosyjska
+48 71 375 45 35
Dr Laura Suchostawska
anglistyka
+48 71 375 29 24
Dr Anna Gondek
germanistyka
+48 71 3752 454
Dr Mariusz Plago
filologia klasyczna
kultura śródziemnomorska
+48 71 343 4948
Dr Jadwiga Cook
filologia francuska
+48 71 798 59 02
Dr Justyna Wesoła
iberystyka
+48 71 375 2509
Dr hab. Barbara Kalla
niderlandystyka
+48 71 375 2854
Dr Katarzyna Konarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa
journalism and social communication
+48 71 3754 537
Dr Lenka Ptak
filologia czeska
filologia serbska i chorwacka
+48 71 375 45 77
Dr Daniel Słapek
italianistyka
+48 71 375 27 04
Dr hab. Dorota Michułka
polonistyka
+48713752038
Dr Agnieszka August-Zarębska
judaistyka
+48 71 375 26 35

Wydział Biotechnologii

Koordynator wydziałowy

Dr Justyna Ciuraszkiewicz
biotechnologia
+48 713752932

Wydział Nauk Biologicznych

Koordynator wydziałowy

Dr hab. Magdalena Migocka
antropologia
biologia
ochrona środowiska
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
mikrobiologia
genetyka i biologia eksperymentalna
biologia człowieka
+48 713754113

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

Dr hab. Krzysztof Widawski
geografia
turystyka
+48 71 3752 275
Dr hab. Piotr Gurwin
geologia
+48 71 3759 242

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
ochrona środowiska
+48 713759222
 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Koordynator Centrum

Prof. dr hab. Ireneusz Karolewski
CSNiE im. Willy Brandta
+48 71 3759 510