Aktualności

 •  

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy Międzynarodowej w dniu 14.09.2018 będzie czynne do godziny 12.00

 • W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w okresie wakacyjnym, pracownicy BWM z pok. 109 przeprowadzają się tymczasowo do pokoju 320, (3 piętro, Instytut Geograficzny).

  Biuro będzie nieczynne w dniach 5-6 lipca i wznowi swoją działalność od 9 lipca w nowej lokalizacji (p. 320)

  Wszelkie pilne sprawy w okresie zamknięcia biura, prosimy kierować do pokoju 36 (parter).

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Rekrutacja I Etap

Stypendia na semestralne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu ISEP (International Student Exchange Program)
- wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

Ogłaszamy kolejny nabór do uczestnictwa w Programie ISEP. W roku akademickim 2017/ 2018 studenci naszej uczelni będą mogli wyjechać na semestr do Stanów Zjednoczonych.

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy studentów 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich dziennych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie do 20.11.2017 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p.36) następujących dokumentów:

 • CV ( w języku polskim),
 • list motywacyjny (w języku polskim),
 • dwa listy polecające od pracowników dydaktycznych UWr, w tym jeden od dyrektora instytutu* (w języku angielskim, na papierze firmowym z danymi kontaktowymi),
 • zaświadczenie o średniej z całości studiów (w języku polskim) - wymagane minimum to średnia 4.0,
 • certyfikat TOEFL poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku nieposiadania certyfikatu TOEFL istnieje możliwość złożenia w I etapie rekrutacji innego dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego z określonym poziomem biegłości wg. wytycznych Rady Europy. Certyfikat TOEFL lub IELTS są jednak niezbędne do podjęcia studiów w USA).

* studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia

Studenci planujący wyjazd na inny program wymiany, np. Erasmus w jednym roku akademickim muszą mieć na to zgodę władz Instytutu/Wydziału już w procesie rekrutacji. 

Informacja o wynikach rekrutacji w pierwszym etapie zostanie rozesłana drogą elektroniczną.  

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny Urszula Broda (urszula.broda@uwr.edu.pl), tel. 71 375 27 03, pokój 109 lub Agata Nowak (agata.nowak@uwr.edu.pl), tel. 71 375 22 11, pokój 36.

Więcej o programie ISEP www.isep.org