Aktualności

Rekrutacja I Etap

Stypendia na semestralne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu ISEP (International Student Exchange Program)
- wyjazdy w roku akademickim 2019/2020

Ogłaszamy kolejny nabór do uczestnictwa w Programie ISEP. W roku akademickim 2019/2020 studenci naszej uczelni będą mogli wyjechać na semestr do Stanów Zjednoczonych.

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy studentów 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich dziennych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie do 19.11.2018 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p.36) następujących dokumentów:

  • CV ( w języku polskim),
  • list motywacyjny (w języku polskim),
  • dwa listy polecające od pracowników dydaktycznych UWr, w tym jeden od dyrektora instytutu* (w języku angielskim, na papierze firmowym z danymi kontaktowymi),
  • zaświadczenie o średniej z całości studiów (w języku polskim) - wymagane minimum to średnia 4.0,
  • certyfikat TOEFL poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku nieposiadania certyfikatu TOEFL istnieje możliwość złożenia w I etapie rekrutacji innego dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego z określonym poziomem biegłości wg. wytycznych Rady Europy. Certyfikat TOEFL lub IELTS są jednak niezbędne do podjęcia studiów w USA).

* studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia

Studenci planujący wyjazd na inny program wymiany, np. Erasmus w jednym roku akademickim muszą mieć na to zgodę władz Instytutu/Wydziału już w procesie rekrutacji. 

Informacja o wynikach rekrutacji w pierwszym etapie zostanie rozesłana drogą elektroniczną.  

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny Urszula Broda (urszula.broda@uwr.edu.pl), tel. 71 375 27 03, pokój 320 (3. piętro) lub Agata Nowak (agata.nowak@uwr.edu.pl), tel. 71 375 22 11, pokój 36 (parter).

Więcej o programie ISEP www.isep.org