Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Rekrutacja I Etap

Stypendia na semestralne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu ISEP (International Student Exchange Program)
- wyjazdy w roku akademickim 2017/2018

Ogłaszamy kolejny nabór do uczestnictwa w Programie ISEP. W roku akademickim 2017/ 2018 studenci naszej uczelni będą mogli wyjechać na semestr do Stanów Zjednoczonych.

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy studentów 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich dziennych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie do 21.11.2016 w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujących dokumentów:

 • CV ( w języku polskim),
 • list motywacyjny (w języku polskim),
 • dwa listy polecające od pracowników dydaktycznych UWr, w tym jeden od dyrektora instytutu* (w języku angielskim, na papierze firmowym z danymi kontaktowymi),
 • zaświadczenie o średniej z całości studiów (w języku polskim),
 • certyfikat TOEFL poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku nieposiadania certyfikatu TOEFL istnieje możliwość złożenia w I etapie rekrutacji innego dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego z określonym poziomem biegłości wg. wytycznych Rady Europy. Certyfikat TOEFL lub IELTS są jednak niezbędne do podjęcia studiów w USA).

* studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia

Informacja o wynikach rekrutacji w pierwszym etapie zostanie rozesłana drogą elektroniczną.  

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny Urszula Broda (urszula.broda@uwr.edu.pl), tel. 71 375 27 03, pokój 109 lub Agata Nowak (agata.nowak@uwr.edu.pl), tel. 71 375 28 77, pokój 120.

Więcej o programie ISEP www.isep.org