Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Porozumienie CEEPUS III

Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich CEEPUS mogą wziąć udział w programie i wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim.

Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

Studenci aplikują o wyjazd bezpośrednio na stronie cepus.info, wypełniając formularz on-line.

Można aplikować o stypendium w uczelni partnerskiej w ramach sieci akademickiej, której UWr jest partnerem lub poza siecią - jako freemover (wyszukiwarka sieci akademickich).

 

Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na stypendium powinni wypełnić również formularz wyjazdowy i złożyć go razem z learning agreement w BWM.

Osoba kontaktowa:

Agata Nowak

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

tel.71 375 2877, 71 375 2864

 

Żeby rozliczyć pobyt na stypendium i otrzymać zwrot kosztów podróży (do limitu kosztów podróży najtańszym środkiem transportu) należy przedstawić:

 • podpisany przez obie uczelnie Learning Agreement,
 • Transcript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą,
 • CEEPUS Letter of Confirmation,
 • Student Report,
 • bilety lub kartę ewidencji pojazdu* (razem z wyceną podróży na danej trasie z dowolnego biura podróży lub PKP).

*Aby otrzymać zwrot kosztów podróży samochodem, należy przed wyjazdem uzyskać zgodę Polskiego Biura CEEPUS (informacje w tej sprawie można uzyskać w BWM, p.120).

UWAGA! KOSZTY PRZEJAZDU MOŻNA ROZLICZYĆ WYŁACZNIE DO DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA STAŻU

Wszelkie dodatkowe informacje (druki, adresy, wzory dokumentów) dostępne są na internetowej stronie programu pod adresem http://www.ceepus.info/.

Wszelkie zapytania kierować można na adres Polskiego Biura CEEPUS:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Polskie Biuro CEEPUS
National CEEPUS Office Poland
00-896 Warszawa,
ul.Ogrodowa 28/30
tel. 22 393 38 17, 22 393 38 19

fax: 22 826 28 23
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl