Aktualności


 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2018-2019.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z  Komisją.

 • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
  Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
  Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

Porozumienie CEEPUS III

Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich CEEPUS mogą wziąć udział w programie i wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim.

Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

Studenci aplikują o wyjazd bezpośrednio na stronie cepus.info, wypełniając formularz on-line.

Można aplikować o stypendium w uczelni partnerskiej w ramach sieci akademickiej, której UWr jest partnerem lub poza siecią - jako freemover (wyszukiwarka sieci akademickich).

 

Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na stypendium powinni wypełnić również formularz wyjazdowy i złożyć go razem z learning agreement w BWM.

Osoba kontaktowa:

Agata Nowak

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

tel.71 375 2211

 

Żeby rozliczyć pobyt na stypendium i otrzymać zwrot kosztów podróży (do limitu kosztów podróży najtańszym środkiem transportu) należy przedstawić:

 • podpisany przez obie uczelnie Learning Agreement,
 • Transcript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą,
 • CEEPUS Letter of Confirmation,
 • Student Report,
 • bilety lub kartę ewidencji pojazdu* (razem z wyceną podróży na danej trasie z dowolnego biura podróży lub PKP).

*Aby otrzymać zwrot kosztów podróży samochodem, należy przed wyjazdem uzyskać zgodę Polskiego Biura CEEPUS (informacje w tej sprawie można uzyskać w BWM, p.36).

UWAGA! KOSZTY PRZEJAZDU MOŻNA ROZLICZYĆ WYŁACZNIE DO DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA STAŻU

Wszelkie dodatkowe informacje (druki, adresy, wzory dokumentów) dostępne są na internetowej stronie programu pod adresem http://www.ceepus.info/.

Wszelkie zapytania kierować można na adres Polskiego Biura CEEPUS:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polskie Biuro CEEPUS
National CEEPUS Office Poland
00-896 Warszawa,
ul.Ogrodowa 28/30
tel. 22 393 38 17, 22 393 38 19

fax: 22 826 28 23
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl
nawa.gov.pl