Aktualności

Rekrutacja II Etap

 

Po zakwalifikowaniu się do udziału w programie na poziomie Uniwersytetu wypełniają Państwo aplikację, którą następnie przesyłamy poporzez system rekrutacyjny do centralnego biura w Arlington. Od roku 2015 aplikację wypełnia się on-line, po utworzeniu przez koordynatora konta na stronie isep.org i otrzymaniu danych do logowania. Dostęp otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji.

W aplikacji tej mają Państwo możliwość wskazania do dziesięciu uczelni amerykańskich. Po zaakceptowaniu Państwa kandydatury przez jeden z wybranych Uniwersytetów otrzymają Państwo (przez pośrednictwo naszego biura) dokumenty, które należy wypełnić on-line  i wykupić ubezpieczenie. Następnie otrzymają Państwo dokumenty wymagane w procesie wizowym.  Po uzyskaniu wizy należy uregulować sprawy finansowe zgodnie z zasadami przyjętymi w programie. Kwotę 4500 PLN, czyli koszt utrzymania studenta amerykańskiego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski, należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska S.A.
4 O/W-W
ul. Kuźnicza 17/19
50-138 Wrocław

NR:
PL 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

z dopiskiem:
"udział w programie ISEP"+ imię i nazwisko

 

Jednocześnie mogą już Państwo rejestrować się na naszej stronie i wypełnić formularz wyjazdowy, który przed wyjazdem, podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych, należy złożyć u nas w Biurze wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganej, wyżej wymienionej kwoty odpowiednio do 20 lipca (semestr zimowy) i 20 grudnia (semestr letni).

UWAGA:

Na tym etapie Ci z pańswta, którzy nie posiadali certyfikatu TOEFL powinni już go posiadać lub być w trakcie jego zdobywania.
Musi on trafić do biura ISEP w USA wraz z państwa aplikacją on-line bądź w wyjątkowych sytuacjach, wysłany już osobiście, najpóźniej do:

  • w przypadku wyjazdu na semestr zimowy (wyjazd w sierpniu ): 15 lutego
  • w przypadku wyjazdu na semestr letni (wyjazd w styczniu): 1 września