Aktualności

Erasmus Mundus Master Programmes

Erasmus Mundus Master Programmes skierowany jest do uczelni europejskich i poza europejskich, które decydują się na prowadzenie wspólnych studiów magisterskich w ramach utworzonego konsorcjum. O udział w tego typu studiach magisterskich mogą ubiegac się studenci ostatniego roku studiów licencjackich i absolwenci.

Każde konsorcjum dysyponuje pewnym budżetem przeznaczonym na stypednia dla kandydatów z krajów europejskich oraz krajów tzw. trzecich.

Więcej informacji na temat wspólnych studiów magisterskich:

http://erasmusmundus.org.pl/