Aktualności

European Master Global Studies

(EMGS) - European Master Global Studies

W skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

 •  University of Leipzig - koordynator Programu
 •  Uniwersytet Wrocławski - ze strony UWr studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych
 •  London School of Economics and Political Science
 •  University of Vienna
 •  Roskilde University
 •  Dalhousie University
 •  Macquarie University
 •  University of California at Santa Barbara
 •  University of Stellenbosch
 •  Fudan University
 •  Jawaharlal Nehru University

Program rozpoczął się w roku akademickim 2005.

Więcej informacji:

http://www.wbz.uni.wroc.pl/mundus
http://www.uni-leipzig.de/zhs/emgs