Aktualności

  • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019

    Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2018.

    Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

  • Z powodu szkolenia pracowników w poniedziałek 15.10.2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej p.36 (parter) będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami BWM w p.320 (III piętro). Przepraszamy za niedogodności.

    Due to staff training on Monday, 15th October 2018 the International Office, room 36 (ground floor) will be closed. In urgent cases please contact International Office staff in room 320 (3rd floor). Sorry for all inconveniences.

Uniwersytet Wrocławski

Bogata tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego sięga do roku 1702, a zatem liczy sobie już ponad trzy wieki. Ufundowany przez cesarza austriackiego Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował z Kolegium Jezuickiego do jednej z największych instytucji naukowych w kraju.

Uczelnia łączy dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, żydowskiej i polskiej. Pamiętając o swoich początkach jako Akademii Leopoldyńskiej, o tradycji uniwersytetu pruskiego, kontynuuje tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie.

W początkach XX wieku uczelnia zyskała miano „śląskiej matki naukowców". Wielu absolwentów i profesorów otrzymało Nagrodę Nobla, wśród nich są Max Born, Philip Leonard, Otto Stern, Erwin Schroedinger (nagrody w dziedzinie fizyki), Theodor Moomsen (nagroda w dziedzinie literatury), Eduard Buchner, Fritz Chaber i Friedrich Bergius (nagroda w dziedzinie chemii), Paul Orlich (nagroda w dziedzinie medycyny).

Obecnie społeczność studencka Uniwersytetu wrocławskiego liczy 28 tysięcy studentów różnych kierunków i rodzajów studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych. Na uczeni studiuje 334 studentow z zagranicy. Wśród 3416 osób pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim 1855 to pracownicy naukowi, w tym 507 to doktorzy habilitowani i profesorowie.

Uniwersytet cały czas się rozwija i tworzy nowe kierunki. Jedną z nowych inicjatyw jest dalsze umiędzynarodowienie studiów poprzez zaoferowanie studentom zagranicznym i polskim programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku angielskim.

Dzięki umowom podpisanym z 240 uczelniami na świecie nasi studenci i naukowcy mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej.