Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Uniwersytet Wrocławski

Bogata tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego sięga do roku 1702, a zatem liczy sobie już ponad trzy wieki. Ufundowany przez cesarza austriackiego Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował z Kolegium Jezuickiego do jednej z największych instytucji naukowych w kraju.

Uczelnia łączy dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, żydowskiej i polskiej. Pamiętając o swoich początkach jako Akademii Leopoldyńskiej, o tradycji uniwersytetu pruskiego, kontynuuje tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie.

W początkach XX wieku uczelnia zyskała miano „śląskiej matki naukowców". Wielu absolwentów i profesorów otrzymało Nagrodę Nobla, wśród nich są Max Born, Philip Leonard, Otto Stern, Erwin Schroedinger (nagrody w dziedzinie fizyki), Theodor Moomsen (nagroda w dziedzinie literatury), Eduard Buchner, Fritz Chaber i Friedrich Bergius (nagroda w dziedzinie chemii), Paul Orlich (nagroda w dziedzinie medycyny).

Obecnie społeczność studencka Uniwersytetu wrocławskiego liczy 28 tysięcy studentów różnych kierunków i rodzajów studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych. Na uczeni studiuje 334 studentow z zagranicy. Wśród 3416 osób pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim 1855 to pracownicy naukowi, w tym 507 to doktorzy habilitowani i profesorowie.

Uniwersytet cały czas się rozwija i tworzy nowe kierunki. Jedną z nowych inicjatyw jest dalsze umiędzynarodowienie studiów poprzez zaoferowanie studentom zagranicznym i polskim programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku angielskim.

Dzięki umowom podpisanym z 240 uczelniami na świecie nasi studenci i naukowcy mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej.