Aktualności

  • W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w okresie wakacyjnym, pracownicy BWM z pok. 109 przeprowadzają się tymczasowo do pokoju 320, (3 piętro, Instytut Geograficzny).

    Biuro będzie nieczynne w dniach 5-6 lipca i wznowi swoją działalność od 9 lipca w nowej lokalizacji (p. 320)

    Wszelkie pilne sprawy w okresie zamknięcia biura, prosimy kierować do pokoju 36 (parter).

    Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

  • Informujemy, że lipcu BWM pracuje w godzinach 9:00-13:00, w środy biuro jest nieczynne.

     

Uniwersytet Wrocławski

Bogata tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego sięga do roku 1702, a zatem liczy sobie już ponad trzy wieki. Ufundowany przez cesarza austriackiego Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował z Kolegium Jezuickiego do jednej z największych instytucji naukowych w kraju.

Uczelnia łączy dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, żydowskiej i polskiej. Pamiętając o swoich początkach jako Akademii Leopoldyńskiej, o tradycji uniwersytetu pruskiego, kontynuuje tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie.

W początkach XX wieku uczelnia zyskała miano „śląskiej matki naukowców". Wielu absolwentów i profesorów otrzymało Nagrodę Nobla, wśród nich są Max Born, Philip Leonard, Otto Stern, Erwin Schroedinger (nagrody w dziedzinie fizyki), Theodor Moomsen (nagroda w dziedzinie literatury), Eduard Buchner, Fritz Chaber i Friedrich Bergius (nagroda w dziedzinie chemii), Paul Orlich (nagroda w dziedzinie medycyny).

Obecnie społeczność studencka Uniwersytetu wrocławskiego liczy 28 tysięcy studentów różnych kierunków i rodzajów studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych. Na uczeni studiuje 334 studentow z zagranicy. Wśród 3416 osób pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim 1855 to pracownicy naukowi, w tym 507 to doktorzy habilitowani i profesorowie.

Uniwersytet cały czas się rozwija i tworzy nowe kierunki. Jedną z nowych inicjatyw jest dalsze umiędzynarodowienie studiów poprzez zaoferowanie studentom zagranicznym i polskim programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku angielskim.

Dzięki umowom podpisanym z 240 uczelniami na świecie nasi studenci i naukowcy mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej.