Aktualności

Przedłużenie stypendium

Jeżeli wyjechałeś na stypendium w I semestrze, a będąc już na miejscu okaże się, że powrót do Wrocławia w lutym to dla Ciebie stanowczo za wcześnie i chciałbyś koniecznie przedłużyć swój pobyt na stypendium Erasmus na II semestr, to jest to możliwe o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj, że grant Erasmusa przyznany może być maksymalnie na 5 miesięcy, zatem decydując się na przedłużenie, w kwestiach finansowych nie możesz już liczyć na dofinansowanie z programu Erasmus.Natomiast Twój status jako studenta Erasmusa nie zmienia się w stosunku do tego w I semestrze.

WAŻNE!

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu realizacji Twojego kapitału mobilności.

Procedura przedłużenia pobytu w Biurze Współpacy Międzynarodowej.

Zalecany termin dopełnienia procedury przedłuzenia pobytu:  początek II semestru na UWr.

Wymagane dokumenty:

  • aneks-wygenerowany poprzez indywidualne konto na naszej stronie internetowej potwierdzający chęć kontynuacji studiów na uczelni partnerskiej
  • zgodę z uczelni zagranicznej na studia w II semestrze, najlepiej w formie zatwierdzonego Learning Agreement for Studies na II sem
  • zgodę swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego na przedłużenie pobytu, najlepiej w formie zatwerdzonego Learning Agreement for Studies na II sem 
  • przynajmniej część ocen z pierwszego semestru studiów na uczelni zagranicznej

Ostateczny termin sfinalizowania procedury związanej z przedłużeniem pobytu na uczelni partnerskiej to 1 kwietnia danego roku.

ZŁOŻENIE ANKESU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.