Aktualności

Wydziałowe/instytutowe regulaminy rekrutacji i rozliczenia

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na Twoim wydziale/instytucie zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale/instytucie

 ZASADY REKRUTACJI I ROZLICZEŃ NA WYDZIAŁACH:

Wydział / kierunek Zasady rekrutacji  Zasady rozliczenia
Wydział Biotechnologii  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Chemii  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Filologiczny  Zasady ogólne
anglistyka  pobierz plik  pobierz plik

inform. naukowa

i biblio. / publ. cyfrowe

 pobierz plik  pobierz plik
dziennikarstwo / komunikacja wiz.  pobierz plik  
germanistyka  zasady rekrutacji i rozliczenia
iberystyka  pobierz plik  pobierz plik
klasyczna / kult. śródz.  zasady rekrutacji i rozliczenia
niderlandystyka  pobierz plik  
polonistyka  zasady rekrutacji i rozliczenia
romanistyka  pobierz plik  pobierz plik
judaistyka  pobierz plik  pobierz plik
slawistyka  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Fizyki i Astronomii  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Nauk Biologicznych  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
archeologia  pobierz plik  pobierz plik
etnologia  pobierz plik  pobierz plik
historia  pobierz plik  pobierz plik
historia sztuki  pobierz plik  pobierz plik
kulturoznawstwo  pobierz plik  pobierz plik
muzykologia  pobierz plik  pobierz plik
pedagogika  pobierz plik  pobierz plik
psychologia  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska
geografia  pobierz plik  pobierz plik
geologia  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Nauk Społecznych    
dyplomacja europejska  pobierz plik   link
europeistyka  pobierz plik   link
filozofia  pobierz plik   link
politologia  pobierz plik   link
socjologia  pobierz plik   link
stosunki międzynar. / bezp. nar.  pobierz plik   link
Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka  pobierz plik  pobierz plik
matematyka  pobierz plik  pobierz plik
Wydział Prawa, Administacji i Ekonomii  pobierz plik
 pobierz plik