Aktualności

Wydziałowe/instytutowe regulaminy rekrutacji

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na Twoim wydziale/instytucie zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale/instytucie. 

REGULAMINY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAłACH:  

Wydział Filologiczny

 2017/18 2018/2019
anglistyka  anglistyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia klasyczna  filologia klasyczna
filologia romańska  filologia romańska
germanistyka   germanistyka 
iberystyka  iberystyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
niderlandystyka  niderlandystyka
slawistyka  slawistyka
polonistyka  polonistyka

 

Wydział Nauk Społecznych

 2017/18 2018/2019
filozofia   filozofia
dyplomacja europejska  dyplomacja europejska
politologia  politologia
europeistyka   europeistyka
socjologia   socjologia 
stosunki międzynarodowej  stosunki międzynarodowej

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2017/2018  2018/2019
archeologia  archeologia
etnologia etnologia
historia historia
historia sztuki historia sztuki
kulturoznawstwo kulturoznawstwo
muzykologia muzykologia
pedagogika pedagogika
psychologia psychologia

 

 2017/2018  2018/2019
Wydział Biotechnologii
Wydział Biotechnologii
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Chemii
Wydział Chemii
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Fizyki i AstronomiiWydział Matematyki i Informatyki

 2017/2018 2018/2019
informatyka informatyka
matematyka  matematyka