Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Wydziałowe/instytutowe regulaminy rekrutacji

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na Twoim wydziale/instytucie zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale/instytucie. 

REGULAMINY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAłACH:  

Wydział Filologiczny

 2016/17 2017/2018
anglistyka  anglistyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia klasyczna  filologia klasyczna
filologia romańska  filologia romańska
germanistyka   germanistyka 
iberystyka  iberystyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
niderlandystyka  niderlandystyka
slawistyka  slawistyka
polonistyka  polonistyka

 

Wydział Nauk Społecznych

 2016/17 2017/2018
filozofia   filozofia
dyplomacja europejska  dyplomacja europejska
politologia  politologia
europeistyka   europeistyka
socjologia   socjologia 
stosunki międzynarodowej  stosunki międzynarodowej

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2016/2017  2017/2018
archeologia  archeologia
etnologia etnologia
historia historia
historia sztuki historia sztuki
kulturoznawstwo kulturoznawstwo
muzykologia muzykologia
pedagogika pedagogika
psychologia psychologia

 

 2016/2017  2017/2018
Wydział Biotechnologii
Wydział Biotechnologii
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Chemii
Wydział Chemii
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Fizyki i AstronomiiWydział Matematyki i Informatyki

 2016/2017 2017/2018
informatyka informatyka
matematyka  matematyka