Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Przedłużenie stypendium

Przedłużenie pobytu na praktyce jest możliwe z finansowaniem lub bez finansowania dla osób, które dysponują odpowiednim kapitałem mobilności*. Makymalny okres finansowania wynosi 5 miesięcy.

Decydując się w trakcie pobytu na przedłużenie stypendium  należy:

 • uzyskać zgodę opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej i uzyskać nowy Learning Agreement for  Traineeships ze zmienionymi datami pobytu oraz zmodyfikowanym programem
 • uzyskać zgodę Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego i jego podpis na Learning Agreement
 • złożyć aneks poprzez indywidualne konto na stronie BWM.

Zgoda BWM na przedłużenie praktyki nie jest równoznaczna ze zgodą na dalsze finansowanie, które jest zależne od wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki.

Formalności związane z przedłużeniem stypendium można załatwiać w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk.

* więcej informacji na temat kapitału mobilności tu.

ZŁOŻENIE ANKESU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.