Aktualności

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ Praktyki

Pierwszy krok to prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie

https://international-applications.uni.wroc.pl/login

Jeżeli posiadasz już konto na naszej stronie, po zalogowaniu dodaj nowy wyjazd i wybierz formularz zgłoszeniowy Erasmus + praktyki. 

Dokładnie wypełniony formularz z naklejonym zdjęciem (zdjęcie można również dodać w formie elektronicznej w trakcie wypełniania formularza) należy dostarczyć do BWM.

 Formularz musi zostać podpisany przez  Instytutowego Kordynatora Programu Erasmus+.