Stypendia

Stypendia Rotary/DAAD na Uniwersytecie w Oldenburgu

Carl von Osietzki University of Oldenburg zaprasza do aplikowania na stypendia na rok akademicki 2017/2018. Termin składania aplikacji mija 30 czerwca 2017.

Szczegółowe informacje w ulotce (do pobrania).

Formularz aplikacyjny (do pobrania).


Stypendia KAAD dla studentów i pracowników naukowych

KAAD zaprasza do składania aplikacji o stypendia na studia i badnaia w Niemczech. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.kaad.de

lub u koordynatora dr.hab. Dariusza Wojtaszyna z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta


Stypendia GFPS

Słowa kluczowe:

Poniżej plakat z informacjami o stypendiach GFPS na 2017:


Stypendia postdoc w ramach Marie Curie Action w Uniwersytecie Jaen


stypendia postdoc w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions at the University of Graz (Austria)

Poniżej informacja w języku angielskim:

Marie Skłodowska-Curie Actions at the University of Graz (Austria)
You are a highly qualified and motivated PostDoc looking for funding to do research abroad?

This is how the University of Graz will help you to apply for an Individual Fellowship (IF) within
the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs):

  • Receive up to 400 € for your travelling costs to Austria
  • Attend a free intensive workshop on the application for MSCA – IFs in Graz
  • Boost your chances by getting to know in person your mentor and possibilities


Stypendia rządowe we Francji na pobyt badawczy dla pracowników naukowych do 45. r.ż.


 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy

Termin nadsyłania wiosków mija 16 maja 2017 r.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

 


Stypendia dla doktorantów w Kanadzie

Poniżej informacje o naborze (w języku angielskim):

Ulotka do pobrania.

UNIVERSITY OF ALBERTA 
The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies 

invites applications for a

POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP 2017/2018

The Polish Doctoral Research Fellowship is tenable at the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies of the University of Alberta in Edmonton, Canada. The Fellowship is valued at CAN $ 26,400.00 and will be paid in equal monthly installments.


Stypendia rządowe we Francji w roku akademickim 2017/2018

Słowa kluczowe:

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.

Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).


Stypendia w Bawarii dla studentów II i III stopnia

Słowa kluczowe:

Poniżej informacje w j.niemieckim i angielskim:

plakat do pobrania


Erasmus + szkolenia 2016/2017 - rekrutacja dla pracowników niebędących pracownikami naukowymi

Rozpoczęłe się rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 dla pracowników UWr niebędących pracownikami naukowymi.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie BWM


Subskrybuj zawartość