Chcę wyjechać na studia w ramach programu Erasmus

Chcę wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus

Chcę studiować na Uniwersytecie Wrocławskim

Pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim


 • Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia w ramach puli "freemover" w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

  Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS.

  Do aplikacji należy dołączyć:

 • Chińska Akademia Nauk i the Academy of Sciences for the Developing World (TWAS) zapraszają do wzięcia udziału w programie stypendialnym dla doktorantów. Poniżej szczegółowe informacje w języku angielskim.

  Kontakt: agata.nowak@uni.wroc.pl

  Więcej informacji na stronie TWAS.

 • Konsorcjum Erasmus Mundus Master Programme MITRA zaprasza pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego - w tym Instytutu Socjologii UWr - do aplikowania do wyjazdów dydaktycznych do krajów poza Unią Europejską zaangazowanych w program EMMC MITRA. Deadline 15.05.2013.

  Procedura aplikacyjna na stronie: http://mitra.ifres.info/2/teaching-staff/appel-a-candidature-pour-une/.

  Jednostki, do których mogą wyjechać pracownicy UWr dla celów prowadzenia zajęć, to:

  • Université Cheikh Anta Diop, Sénégal (od września do grudnia 2013)
  • Universidad Nacional Autónoma de México, México (od września do grudnia 2013)
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil (od września do grudnia 2013).
 • University of Lleida w Katalonii zaprasza do składania aplikacji na studia magisterskie objęte programem stypendialnym dla kandydatów, którzy uzyskali tytuł licencjata poza Hiszpanią.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2013r.

  Szczegłówe informacje.

 • The Wirth Institute of Austrian and Central European Study, Uniwersytet Alberty w Kanadzie zaprasza młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium.

 • Informujemy o możliwości składania wniosków o 5- miesięczne stypendium naukowe GFPS w Niemczech.

  Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-POLSKA od wielu lat zajmuje się rozwijaniem kontaktów między młodymi Polakami i NIemcami, promocją nauki języka niemieckiego i zaangażowania we współpracę naukową i kulturalną z naszym zachodnim sąsiadem.

  Szczególowe informacje i zasady rekrytacji dostępne są na stronie internetowej.

 • Ministerstwo Edukacji Republiki Chińskiej ogłasza nabór na indywidualne stypendia dla studentów z krajów członkowskich UE. Termin nadsyłania zgłoszeń do BWM upływa

  10. kwietnia 2013.

 • Uniwersytet w Xiamen zaprasza do składania aplikacji na studia w Chinach oraz informuje o możliwości uzyskania stypendiów: Rządu Chin, prowincji Funjan, Instytutu Konfucjusza. W ramach wymienionych stypendiów można odbyć studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie na uniwersytecie w Xiamen.

  Szczgółowe informacje dotyczące stypendiów można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Xiamen.

 • Uniwersytet w Konstancji ogłasza nabór na stypendia w ramach programu Marie Curie. Aplikacje należy składać on-line do 15.03.2013. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej.

 • W imieniu Instytutu Nauk o Czlowieku w Wiedniu przekazujemy zaproszenie do skladania aplikacji na stypendia badawcze BRONISLAW  GEREMEK  FELLOWSHIPS 2013/2014.

  Termin skladania dokumentow w Wiedniu upływa 15 lutego 2013 roku.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej (w języku angielskim).

  Wszelkie szczegółowe pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu ze strony IWM, pani Mary Niklas: nicklas@iwm.at