Chcę wyjechać na studia w ramach programu Erasmus

Chcę wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus

Chcę studiować na Uniwersytecie Wrocławskim

Pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim


 • Zapraszamy do zapoznania się ofertą stypendialną DAAD dla studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców z polskich uczelni w roku akademickim 2014/2015.

  Broszura informacyjna.

  Szczegółowe informacje są dostępne również na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej - DAAD.

 • Zapraszany do zapoznania się z ofertą CFBE-SUISSE dotyczącą stypendiów na studia w Szwajcarii.

  Poniżej szczegóły oferty (w języku francuskim):

 • Informujemy o dodatkowym naborze na stypendium w ramach programu Erasmus Mundus Action 2 ERANET-PLUS. Stypendium umożliwia odbycie studiów doktoranckich w jednej z uczelni partnerskich programu w Rosji.

  Strona programu.

  Poniżej szczegółowe informacje w języku angielskim:

 • Informujemy o możliwości aplikowania na stypendia w Chinach. Czas trwania stypendium od 3 miesięcy do 4 lat.

  Poniżej szczegółowe informacje w języku angielskim:

 • Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia w ramach puli "freemover" w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

  Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS.

  Do aplikacji należy dołączyć:

 • Chińska Akademia Nauk i the Academy of Sciences for the Developing World (TWAS) zapraszają do wzięcia udziału w programie stypendialnym dla doktorantów. Poniżej szczegółowe informacje w języku angielskim.

  Kontakt: agata.nowak@uni.wroc.pl

  Więcej informacji na stronie TWAS.

 • Konsorcjum Erasmus Mundus Master Programme MITRA zaprasza pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego - w tym Instytutu Socjologii UWr - do aplikowania do wyjazdów dydaktycznych do krajów poza Unią Europejską zaangazowanych w program EMMC MITRA. Deadline 15.05.2013.

  Procedura aplikacyjna na stronie: http://mitra.ifres.info/2/teaching-staff/appel-a-candidature-pour-une/.

  Jednostki, do których mogą wyjechać pracownicy UWr dla celów prowadzenia zajęć, to:

  • Université Cheikh Anta Diop, Sénégal (od września do grudnia 2013)
  • Universidad Nacional Autónoma de México, México (od września do grudnia 2013)
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil (od września do grudnia 2013).
 • University of Lleida w Katalonii zaprasza do składania aplikacji na studia magisterskie objęte programem stypendialnym dla kandydatów, którzy uzyskali tytuł licencjata poza Hiszpanią.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2013r.

  Szczegłówe informacje.

 • The Wirth Institute of Austrian and Central European Study, Uniwersytet Alberty w Kanadzie zaprasza młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium.

 • Informujemy o możliwości składania wniosków o 5- miesięczne stypendium naukowe GFPS w Niemczech.

  Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-POLSKA od wielu lat zajmuje się rozwijaniem kontaktów między młodymi Polakami i NIemcami, promocją nauki języka niemieckiego i zaangażowania we współpracę naukową i kulturalną z naszym zachodnim sąsiadem.

  Szczególowe informacje i zasady rekrytacji dostępne są na stronie internetowej.