Aktualności

 • Poniżej informacja o terminach i sposobie aplikacji. Zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie Komisji Europejskiej (link poniżej).

 • BWM ogłasza nabór na 3-miesięczne stypendia w TU Dresden dla doktorantów naszej uczelni. Wysokość stypendium wynosi 750 Euro miesięcznie.

  Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć w BWM następujące dokumenty:

  - list motywacyjny;

  - plan badań;

  - potwierdzenie znajmości języka, w którym będą się Państwo mogli komunikować z opiekunem naukowym;

  - potwierdzenie gotowości objęcia Państwa opieką naukową przez pracownika Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (korespondencja mailowa będzie wystarczającym potwierdzeniem);

Sex and Gender in Antiquity

ECTS: 
6
Prowadzący(a): 
Andrzej Wypustek (Prof.)
Typ: 
Optional
Wykład
Number of hours: 
2h X 15 weeks = 30 hours (1 semester)
Cel przedmiotu: 

The classes will cover the history of private life in Greece and Rome, focusing on the following issues: childhood, adolescence, sexuality and gender, marriage and family, the status of women, old age and dying; the students will study the most prominent sources that are at our disposal in this field.

Zasady zaliczenia: 

essay or presentation

Wymagania wstępne: 

English fluency, basic knowledge of ancient civilisations and history

Opis zajęć: 

Lectures will focus on the history of private life in Greece and Rome, with emphasis on the following issues: childhood, puberty, intimate life, family and marriage, the status of women, old age and dying. Main categories of relevant sources will be discussed, literary and sub-literary (epigraphical, papyrological) as well.

 

1)       Birth and childhood

2)       Young age, puberty and education

3)       Relationships, sex and gender

4)       Betrothal and wedding

5)       The status of women

6)       Family life

7)       Married life

8)       Non-marital relationships, concubines

9)       Separation and divorce, adultery

10)   Marriage in Hellenistic age

11)   Old age

12)   Dying and death

13)   Greek-Roman ideas of afterlife