Aktualności

Staże w biurach Kongresu USA

Słowa kluczowe:

Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) prowadzi aktualnie rekrutację na staże w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie pod poniższym linkiem:
https://pl.usembassy.gov/pl/tflf_pl/

Idealny kandydat powinien:

-  posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

– posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

– biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

– mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992 lub później)

Mile widziani kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariat i/lub z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.