Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Stypendia rządowe we Francji na pobyt badawczy dla pracowników naukowych do 45. r.ż.


 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy

Termin nadsyłania wiosków mija 16 maja 2017 r.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce. W załączniku odnajdą Państwo również plakat promujący stypendium BGF Program badawczy 2017.

Priorytetowe dziedziny

 

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

 

1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)

- Fizyka jądrowa

- Zrównoważony rozwój

- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe

- Astronomia, kosmologia

- Nanotechnologie

- Biotechnologie

- Nauka o życiu i onkologia

- Medycyna

- Kataliza

- Technologie informacyjne i komunikacyjne

 

2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

 

- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)

- Unia Europejska

- Migracje

- Bezpieczeństwo

- Religia, laicyzm

- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego

- Tłumaczenia automatyczne

- Społeczeństwo cyfrowe

- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej

- Europa kultur

- Dziedzictwo/Polityka pamięci

- Nowe środki przekazu/Nowe media

- Sztuka współczesna