Aktualności

Stypendium im. Richarda Plaschka dla naukowców i doktorantów

Słowa kluczowe:

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą Stypendium im. Richarda Plaschka, które skierowane s a do osób z tytułem naukowym doktora lub do doktorantek i doktorantów naukowo zajmujących się historią Austrii, zwłaszcza w połączeniu z innymi naukami: archeologią, językoznawstwem, literaturoznawstwem czy kulturoznawstwem.

Dokładną informację o stypendium znaleźć można na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY, na stronie www.grants.at oraz od linkami: https://grants.at/?=MjA3MzZfMjE4OTlfMQ   i   https://grants.at/?=MjA5NjhfMjIxMzNfMA

 

Termin złożenia dokumentów na miejscu w Austrii upływa 1.03.2018.

Pobyt stypendialny na jednym z uniwersytetów w Austrii lub w placówce badawczej trwać będzie od 4 do 12 miesięcy a stypendium wynosić będzie 1.150 Euro miesięcznie.