Aktualności


  • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2018-2019.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z  Komisją.

  • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
    Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
    Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

Fulbright Slavic Award


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2018-2019.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z  Komisją.


Kto może aplikować?
Konkurs jest skierowany dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych ze stopniem minimum doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny i informacja o uniwersytetach goszczących:
Stypendium, trwające 6 lub 4 miesiące, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch poniższych uniwersytetów w USA:

* University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures - wyjazd na 6 miesięcy: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej;

* University of Illinois, Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics - wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Jak ubiegać się o stypendium?

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu Embark. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu Fulbright Slavic Award: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/

Termin:
Nabór wniosków trwa do 8 stycznia 2018r.

 

Szczegółowe informacje:
Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie Komisji Fulbrighta pod adresem:  
http://www.fulbright.edu.pl/slavic/