Aktualności


  • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2018-2019.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z  Komisją.

  • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
    Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
    Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

Dodatkowa rekrutacja na program ERASMUS+

Słowa kluczowe:

Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.