Aktualności

Dodatkowa rekrutacja na program ERASMUS+

Słowa kluczowe:

Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.