Aktualności

Konferencja "Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności"/"Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frü

Słowa kluczowe:

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zapraszają na międzynarodową konferencję "Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności"/"Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-2 XII 2016 r.

Organizatorzy konferencji zdecydowali się poruszyć tematykę kobiecej aktywności politycznej w nawiązaniu do 110. rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych w Wielkim Księstwie Finlandii -  przełomowego wydarzenia na drodze do zrównania praw kobiet i mężczyzn w Europie.

Seminarium zostanie podzielone na dwa panele doktoranckie, moderowane przez ekspertów (formuła mistrz-uczeń). Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie przedstawią wyniki własnych badań, jak również skomentują wystąpienia innych uczestników.  Referaty zostaną wygłoszone  w językach narodowych, jakkolwiek streszczenia wystąpień w języku angielskim udostępnione zostały w materiałach przedkonferencyjnych. 

Konferencji młodych badaczy towarzyszyć będzie dyskusja ekspercka poświęcona warsztatowi historyka dziejów kobiet, a także wykłady otwarte (tłumaczone z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie).

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr. 

dr Angelique Leszczawski-Schwerk 

mgr Dorota Wiśniewska

 

 Do pobrania: