Aktualności

Stypendia International Postdoctoral Fellowship Opportunity w EPFL (Marie Curie Actions)

Stypendia postdoc w ramach programu Marie Curie Action COFUND na Ecole Polytechnique Federale de Lusanne w Szwajcarii.

Aplikacje na rok akademicki 2014/2015 będą przyjmowane od 1 lipca do 1 października 2014. 

Wybrani kandydaci otrzymają 24-miesięczne stypendium.

Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie internetowej EPFL.