Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Stypendia dla doktorantów w The Wirth Institute w Kanadzie

UNIVERSITY OF ALBERTA
The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies ogłasza nabór na

POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP
dla słuchaczy studiów doktoranckich The Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2014-2015 (1 września 2014 - 31 sierpnia 2015) oferowane jest przez Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada. Stypendium wynosi CAN $26,400.00 i wypłacane jest w formie 12 rat na początku każdego miesiąca (okolo $24,000.00 po podatkach). Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską. Do swojej dyspozycji kandydat miał będzie jedną z najlepszych bibliotek Ameryki Północnej (szczegóły dostępne na stronie internetowej University of Alberta Library: http://www.library.ualberta.ca/). Co więcej, oczekuje się od kandydatów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a w szczególności w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Kandydat, któremu przyznane będzie stypendium będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Zapraszamy młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na stadium zaawansowanym). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.
Uniwersytet Albertanski otwarty jest na współpracę międzynarodową, oczekuje podań od kandydatów obydwu płci oraz osób niepełnosprawnych.
Kandydaci powinni przedłożyć opis pracy badawczej w języku angielskim (maksymum 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Podania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres internetowy: patrouch@ualberta.ca, albo w formie wydruku na adres: the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, 300 Arts Building, University of Alberta, Edmonton AB, Canada T6G 2E6.
Ostateczny termin nadsyłania wersji elektronicznej: 9 maja 2014
Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wroclawiu w drugiej polowie czerwca 2014 roku. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania.
Finałowa decyzja zostanie ogłoszona okolo 5 lipca 2014 roku.