Aktualności

Pedro Hispano Lisbon Graduate Conference - wrzesień 2013

Studenci III stopnia mogą wziąć udział w konferencji, która jest częścią Lisbon Summer School in Science and Culture. Konferencja odbędzie się w Lizbonie w dniach 13 i 16 września 2013. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2013.

Szczegółowe informacje w języku angielskim.