Szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych

Logotypy EFS RP NAWA UE

Usunięto obraz.

W ramach projektu  Inter_Cultural. Strategia wsparcia procesu internacjonalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu Welcome to Poland finansowanego ze środków NAWA planujemy szkolenia dla 5 grup po 15 osób każda. 2 grupy będą się składać z nauczycieli akademickich, 2 z pracowników administracyjnych i 1 dla koodynatorów programów studiów w języku angielskim oraz programów wymiany studenckiej. Szkolenia odbędą się w różnych terminach od marca do czerwca 2021.

Szczegółowe informacje o naborze dla poszczególnych grup pracowników będą przesyłane odpowiednio wcześniej przez e-mail.

Informacji o projekcie udziela p.Agata Nowak tel. 71 375 22 11 e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl